Komplexné dodávky a servis telekomunikačných riešení

telefónne ústredne, tarifikačné systémy, telefónne prístroje Alcatel - Lucent

Spoločnosť Asystel, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od júla 2010. Poskytuje profesionálne služby v oblasti dodávky, inštalácie a servisu pobočkových telefónnych ústrední a s nimi súvisiacich systémov a koncových zariadení.
Cieľom spoločnosti je na základe potrieb a požiadaviek zákazníka navrhnúť komplexné riešenie, ktoré čo najlepšie splní jeho predstavy. Ponúkame viac ako 14-ročné skúsenosti s technológiou spoločnosti Alcatel-Lucent, ktorá umožňuje uspokojiť potreby väčšiny zákazníkov.

Konzultačné a poradenské služby, komplexný návrh a dodávka telekomunikačných riešení

Servis telefónnych ústrední, tarifikačných systémov a telefónnych prístrojov Alcatel-Lucent

Asystel, s.r.o.
Topoľová 17/12
052 01 Spišská Nová Ves